• 0

Splošni Pogoji Uporabe

1. Uvodna določila

Svetujemo vam, da skrbno preberete te splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju: »pogoji«) pred pričetkom uporabe spletne strani https://metropolis.si (v nadaljevanju: »spletna stran«) in spletne trgovine https://shop.metropolis.si (v nadaljevanju: »spletna trgovina«). Z vstopom na spletno stran ali v spletno trgovino, ter z registracijo v spletni trgovini in uporabo spletne strani ter trgovine, obiskovalci spletne strani in uporabniki spletne trgovine soglašajo s temi pogoje uporabe.
Ta dokument določa pogoje uporabe spletne strani in spletne trgovine in predstavljajo pogodbo med obiskovalcem / uporabnikom in ponudnikom Metropolis SPA d.o.o.. S spletno stranjo https://www.metropolis.si (v nadaljevanju »spletna stran«), ter spletno trgovino https://shop.metropolis.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje Metropolis SPA, d.o.o., Steletova cesta 25, 1241 Kamnik, Slovenija, Mat.št. 3704521000, ID za DDV SI65021398 (v nadaljevanju »ponudnik«).
Ta pravni dokument je veljaven in pravno zavezujoč sporazum med vami in ponudnikom. V primeru, da se s temi pogoji uporabe ne strinjate, nemudoma zapustite to spletno stran. Pogoji uporabe, Politika zasebnosti in Politika piškotkov so trije obvezni in zavezujoči dokumenti, s katerimi se vsak obiskovalec / uporabnik strinja pri vstopu na spletno stran oziroma registraciji v spletno trgovino.
Izraz “vi” pomeni uporabnika, obiskovalca ali stranko spletne strani ali spletne trgovine. Izrazi “mi / naši / nas” pomeni ponudnik Metropolis SPA.
Izraz Pogoji uporabe pomeni splošne pogoje uporabe te spletne strani in pogoje uporabe spletne trgovine.
Ob registraciji v trgovino, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.
Splošni pogoji uporabe obravnavajo delovanje spletne strani in spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

2. Sprejem Pogojev uporabe spletne strani in spletne trgovine
Ti Pogoji uporabe, Politika zasebnosti in Politika piškotkov skupaj določajo pogoje, ki jih uporabniki sprejemajo z vstopom in uporabo spletne strani ali spletne trgovine, in pri tem pridobivajo informacije, vključno z besedili, ponudbami, predlogi, novicami, grafiko, fotografijami in drugimi gradivi, ki jih vsebujeta spletna stran in spletna trgovina (z eno besedo “vsebina”).
Uporaba spletne strani in spletne trgovine je odvisna od sprejetja teh Pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja s temi pogoji. Šteje se, da se strinjate s pogoji uporabe s prvo uporabo spletne strani oziroma spletne trgovine.
Ti pogoji uporabe se uporabljajo izključno za uporabo spletne strani in spletne trgovine in se ne uporabljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in ponudnikom. Vse informacije, ki jih pridobite na spletni strani ali v spletni trgovini, služijo izključno kot vodilo za uporabo spletne strani oziroma spletne trgovine. Vsa druga morebitna individualna pravna razmerja, partnerstva, poslovni odnosi, sodelovanja, in podobno, bodo predmet posebnega individualnega sporazuma.
V primeru, da ne sprejemate teh pogojev uporabe, vam svetujemo, da ne dostopate do oziroma ne uporabljajte spletne strani in spletne trgovine.

3. Omejitve uporabe spletne strani in spletne trgovine
Ponudnik vam daje osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe naše spletne strani in spletne trgovine za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Kot predpogoj za uporabo spletne strani in spletne trgovine sprejemate in potrjujete, da ju ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, neetičen oziroma neskladen s Pogoji uporabe in namenom, s katerim sta bili ustvarjeni spletna stran in spletna trgovina.
Ponudnik si pridržuje pravico, da skrbno razišče vse kršitve teh Pogojev uporabe, grožnje in nepooblaščeno uporabo spletne strani in / ali spletne trgovine, in bo deloval ustrezno in na način, ki se mu zdi ustrezen, vključno s poročanjem o sumu nezakonitih ravnanj pristojnim organom pregona, regulatorjem ali drugim pristojnim osebam. Če je to potrebno in predpisano z zakonom, bo Ponudnik razkril vse ustrezne informacije prej navedenim organom, vključno z osebnimi imeni, e-poštnim naslovom, IP naslovom, zgodovino iskanja itd.
Programske opreme ne smete uporabljati za pridobivanje informacij o uporabi spletnih strani drugih uporabnikov in za prepoznavanje njihove identitete. Spletne strani ali spletne trgovine ne morete duplicirati in/ali se predstaviti kot Ponudnik (Metropolis SPA) in / ali prodajati, najemati, podlicencirati, posojati itd. katerekoli vsebine na tej spletni strani, razen če to izrecno dovoljujejo ti pogoji uporabe.
Potrjujete, da ne boste izvajali dejavnosti, ki bi po naši presoji predstavljale nesorazmerno in pretirano breme na naši spletni strani ali v spletni trgovini in z njo povezano infrastrukturo oziroma ničesar, kar bi posegalo ali oviralo pravilno delovanje spletne strani ali spletne trgovine, ali bi se poskušali izogniti našim ukrepom za omejitev dostopa do spletne strani ali trgovine.

4. Uporabniki in stranke spletne strani
Ponudnik, v največji in z zakonom dopustni meri, izključuje svojo odgovornost glede celotne vsebine, ki jo na tej spletni strani ali v spletni trgovini ponudnik ponuja, vključno z informacijami in gradivi, ki so na voljo v zvezi s profili uporabnikov in obiskovalcev, vprašanji in odgovori, zahtevami po informacijah, komentarji uporabnikov, itd. 
Strinjate se in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki ste jo posredovali ponudniku. Ponudnik ne zagotavlja natančnosti, celovitosti in kakovosti profilov uporabnikov, vsebine, komentarjev, itd (skupno: Informacije).

5. Izključitev odgovornosti
Ponudnik ne daje nobenih jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, v največjem obsegu, kolikor je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo, glede relevantnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti podatkov, vsebino spletne strani in spletne trgovine in povezav do spletnih mest tretjih oseb na naši spletni strani, razen glede vsebin in informacij, izrecno določenih v teh pogojih uporabe. Enako velja za vse informacije in vsebino na tej spletni strani in v spletni trgovini in grafiko, povezano s spletno stranjo in trgovino.
Informacije o blagu in storitvah, ki jih navedemo na tej spletni strani, so lahko netočne ali imajo tipkarske napake. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, posledično in / ali drugo škodo ali izgubo podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesne poškodbe ali katerekoli druge škode, ki nastanejo zaradi:
I.) vašega dostopa in uporabe te spletne strani oziroma spletne trgovine,II.) nezmožnosti uporabe spletne strani ali spletne trgovine,III.) kakršnihkoli informacij ali vsebine na naši spletni strani ali spletni trgovini, razen tistih, ki so obvezne za sklenitev poslovnega razmerja in jih zakon določa kot obvezne,IV.) informacij uporabnikov ali gradiva, ki je na naši spletni strani.
Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je bila škoda posledica kršitve pogodbe, odgovornosti za škodo, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali kako drugače. Ne glede na zgoraj navedeno, pa Ponudnik vedno omogoča in transparentno aktualizira informacije, določene v naslednji točki.

6. Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
I.) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registracije),II.) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),III.) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),IV.) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),V.) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),VI.) cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,VII.) način plačila in dostave,VIII.) časovno veljavnost ponudbe,IX.) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla,X.) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
Ponudnik, bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila, bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

7. Mnenja in komentarji uporabnikov
Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.
Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice ne izključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

8. Ponudba artiklov
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cene so predstavljene kot redne cene in spletne cene. Redne cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino ali plačilo predračuna z nakazilom na TRR.

9. Postopek nakupa
9.1. Naročilo prejeto Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
9.2. Naročilo potrjeno Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.
9.3. Blago odpremljeno Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca, tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

10. Načini plačila
10.1. Plačilo po povzetju Plačilo po povzetju se v celoti izvrši ob prevzemu paketa na Pošti Slovenije, GLS, ali drugi dostavni pošti.
10.2. Nakazilo na račun Nakazilo na račun upravitelja trgovine – Metropolis SPA d.o.o., Steletova cesta 25, 1241 Kamnik  po Ponudbi / Predračunu, ki ga kupec prejme po e-mailu.
10.3. Plačilo s plačilno oziroma kreditno kartico Plačilo v spletni trgovini https://shop.metropolis.si je mogoče tudi s plačilno oziroma kreditno kartico MasterCard® , Visa in Maestro. Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s stani uporabnika obvestite na shop(at)metropolis.si za kreditiranje kartice ali vračila kupnine. V primeru plačila s kreditno kartico se vračilo plačila izvede izključno na kreditno kartico iz katere je bilo plačilo izvedeno.

11. Cene
Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

12. Pravica do odstopa od nakupa / Vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v roku 14 dni od prevzema blaga, ponudniku sporoči (na kontaktni e-naslov: info(at)metropolis.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov. Slednje pa je pakirano v takšno embalažo, da je na njej vidno, če je bila odprta, kar posledično onemogoča vračilo blaga zaradi navedenih razlogov. Prejeto blago mora potrošnik vrniti v originalno zaprti embalaži, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
Vračilo vplačila za vrnjeno blago bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil pri naročilih s plačilom po povzetju in/ali plačilih po predračunu vršimo na TRR kupca med tem, ko vračila pri plačilih s karticami vršimo nazaj na kartico kupca.

13. Dostava
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk sta Pošta Slovenije in GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

14. Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje uporabe spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

15. Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

16. Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo s katero se v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info(at)metropolis.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

17. Pravica do zavrnitve, blokiranje uporabnikov, ukinitev spletne strani
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne dostop do te spletne strani obiskovalcu ali dostop do spletne trgovine, ter mu prepreči uporabo spletne strani in / ali trgovine v celoti ali deloma. Ponudnik lahko to stori, če se utemeljeno domneva, da:
I.) ste kršili te pogoje uporabe in ostala pravila,II.) obstaja potencialno pravno tveganje ali tveganje negativne izpostavljenosti za Ponudnika; aliIII.) zagotovitev dostopa do spletne strani ali trgovine ni več ekonomična, možna ali sprejemljiva.
Trudili se bomo, da vas bomo obvestili o prenehanju spletne strani ali spletne trgovine, zavrnitvi uporabnika ali blokiranju uporabnika pravočasno po elektronski pošti (če nam je bila posredovana).

18. Intelektualna lastnina
Ta spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Ponudnika, njegovih družbenikov ali njegovih avtorjev in se nikakor ne smejo uporabljati, kopirati, prodati, dajati v zakup, prenesti ali kako drugače distribuirati in uporabljati v osebne ali komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja upravičenega imetnika pravice na intelektualni lastniki, razen če je v teh pogojih uporabe določeno drugače. 
Ime Metropolis SPA, spletna stran https://www.metropolis.si, spletna trgovina https://shop.metropolis.si, logotip, blagovna znamka, slike, besedila, vsebina spletnega mesta, grafični dizajn, podatkovne baze in identiteta podjetja predstavljajo intelektualno lastnino Ponudnika in / ali njegovih družbenikov. Vse zgoraj navedeno pripada družbi Metropolis SPA d.o.o. in / ali njenim družbenikom in je njihova izključna last, vključno z vsemi materialnimi pravicami na besedilih, grafikah, vsebinah, blagovnih znamkah, bazah podatkov itd., ki jih izdelajo tretje osebe, izvajalci, zaposleni, svetovalci Ponudnika in drugi partnerji. S sprejetjem teh pogojev uporabe se strinjate, da je vse navedeno zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine.
Trgovsko ime Metropolis SPA lahko uporabite brez izrecnega soglasja kot referenco, če se nanašate na storitve, ki jih je Ponudnik že zagotovil oziroma izvedel. Uporabite jih lahko tudi za druge namene, pod pogojem, da z nami sklenete pogodbo in nam ponudite ustrezno nadomestilo. Za vsako drugo, predvsem komercialno, uporabo je potrebno izrecno pisno soglasje Ponudnika.
Brez izrecnega pisnega soglasja Ponudnika je prepovedano uporabljati vse informacije, pridobljene s strani Ponudnika, njegovih strank ali poslovnih partnerjev in svetovalcev. Enako velja za avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine Ponudnika, njegovih poslovnih partnerjev, ki jih uporabljajo za kakršenkoli namen, zlasti v komercialne namene.

19. Povezave do spletnih strani tretjih oseb
Spletne strani tretjih oseb niso pod nadzorom Ponudnika in tako Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za vsebino na spletnih straneh tretjih oseb in za povezave na druga spletna mesta, vsebovana na spletnih straneh tretjih oseb. Spletna mesta tretjih oseb so predmet njihovih lastnih splošnih pogojev. Sklicevanje na spletne strani tretjih oseb na naši spletni strani ne gre vzeti kot priporočilo, odobritev ali potrditev spletne strani tretjih oseb. Ponudnik izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki bi uporabnikom nastala z uporabo spletnih strani tretjih oseb.

20. Razno
S sprejetjem teh pogojev uporabe, med strankami ni nastalo nikakršno poslovno, partnersko, delovno ali drugo razmerje. 
Ti pogoji, vključno s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in Ponudnikom izključno glede uporabe te spletne strani in spletne trgovine. V primeru izvedbe nakupa preko spletne trgovine, se sklene posebna pogodba oziroma se kupcu izda račun.
V primeru, da ena od strank ne uveljavlja kakšne pravice, ki jih ima po teh pogojih uporabe, se takšno ravnanje stranke ali uporabnika ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravic, ki jih ima kot uporabnik spletne strani ali spletne trgovine.
Ponudnik ni odgovoren za ne izpolnjevanje svojih obveznosti po teh pogojih uporabe, če je takšno neizpolnjevanje posledica katerega koli razloga, ki ni v moči ponudnika (višja sila).
Če se katerakoli določba teh pogojev uporabe izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se ta določba omeji ali odpravi v takšnem obsegu, ki je potreben za ohranitev teh pogojev uporabe.
Ponudnik lahko prenese pravice in obveznosti na tretje osebe v skladu s temi pogoji uporabe brez vaše privolitve.
Ti pogoji uporabe začnejo veljati od trenutka, ko vstopite na spletno stran ali v spletno trgovino, in potečejo, ko prenehate z uporabo spletne strani oziroma spletne trgovine, ali ko preteče veljavnost tem pogojem uporabe.

21. Veljavno pravo in pristojnost
Za razlago določb teh splošnih pogojev uporabe, Politike zasebnosti in Politike piškotkov se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranke rešujejo spore na miren način. Če to ne bo mogoče, ima slovensko sodišče izključno pristojnost za njihovo reševanje.

22. Spremembe pogojev uporabe
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in posodobi Pogoje uporabe na spletni strani ali v spletni trgovini. Vaša dolžnost je, da se seznanite z morebitnimi spremembami. Datum zadnje spremembe je na dnu tega dokumenta.
Če imate kakršnakoli vprašanja, nam pišite na info(at)metropolis.si. Če ti pogoji uporabe postanejo za vas nesprejemljivi ali se z njimi po njihovi spremembi ne strinjate, prenehajte z uporabo spletne strani in spletne trgovine. Z uporabo spletne strani in spletne trgovine se strinjate s spremenjenimi pogoji uporabe.

23. Stiki, povratne informacije in pritožbe
Če nas želite kontaktirati glede Pogojev uporabe, Politike zasebnosti ali Politike piškotkov, nam pišite na info(at)metropolis.si. Strinjate se, da se vaše povratne informacije lahko uporabijo za izboljšanje in / ali spremembo
naše spletne strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila.